ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวสุดฟิน In Snowland 4 วัน 3 คืน

ชมสวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ลานสกีซิกิไซโนะโอทะ


คลองโอตารุ พิพิธภัณท์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ 


นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่ว่าการฮอกไกโดหลังเก่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง