ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟิน ฮอกไกโด Ice Breaker 5 วัน 4 คืน


  • ล่องเรือ เรือตัดน้ำแข็งออโรร่า

  • ชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งอะบาชิริ

  • อิสระช็อปปิ้ง ณ ห้าง AEON ASAHIKAWA

  • ชมสวนสัตว์อะซาฮิยาม่า

  • ชมคลองโอตารุ

  • ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

  • ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ

  • ช็อปปิ้งที่ ตลาดโจไก


หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง