ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8 วัน 6 คืน

ล่องเรือชมดินแดนสองทวีป
ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือคัปปาโดเกีย(ไม่รวมในค่าทัวร์)
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเพอร์กามัม
ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง