ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง พักหรู 5 ดาว มหาบุญ 2 วัน 1 คืน

พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์สุเล พระเจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ขอพรเทพทันใจ เทพกระชิบ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง