ทัวร์อินโดนีเซีย BALI FREE BRUNEI 5 วัน 4 คืน

วัดทามันอายุน - ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู บราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได
วัดทานาห์ลอต - ระบำบารองแดนซ์-หมู่บ้านคินตามณี-วัดเตียร์ตาอัมฟีล
นั่งเรือไปเกาะนูซา ปนีดา- PANTAI KELINKING- PASIH UWUG
KOLAM BIDADARI-พายเรือแคนูที่ TOYAPAKEH - บาหลี – บรูไน
มัสยิดทองคำ-หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์-พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง