ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL 5วัน 3คืน

ไร่สตรอเบอร์รี่ - เล่นสกี - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ทำคิมบับ
ใส่ชุดฮันบก - พระราชวังชางด็อก - คล้องกุญแจคู่รัก หอคอย โซลทาวเวอร์
ตลาดฮงอิก - ตลาดเมียงดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง