ทัวร์เกาหลี KOREA ไออุ่นรัก ในลมหนาว 6 วัน 3 คืน

ถนนแคฮังนูรี - หมู่บ้านเทพนิยาย – เมืองพาจู – PAJU PREMIUM OUTLETS
ดูการจัดแสดงไฟ FIRST GARDEN PAJU - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ย่านช้อปปิ้งทงแดมุน - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ตลาดทงอิน – พระราชวังชางด็อกกุง
หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง