บริษัท SST และคณะไปดูงาน ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 31 พค - 5 พค 2562

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0001.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0002.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0003.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0004.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0005.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0006.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0007.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0008.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0009.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0010.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0011.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0012.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0013.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0014.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0015.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0016.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0017.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0018.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0019.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0020.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0021.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0022.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0023.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0024.jpg

 

 

คณะดูงาน ที่ เมลเบิร์น_๑๙๐๕๒๗_0025.jpg

 

 

ขอขอบคุณ บริษัท SST และคณะไปดูงาน ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 31 พค - 5 พค 2562

 

 

เอื้อการย์ทัวร์เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

 

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น
Website : www.ekt.co.th 
Fanpage : www.facebook.com/euakarntours 
Instagram : Euakarntours

063-282-4654 / 081-755-9697 / 098-259-0031

ทัวร์ดีมีคุณภาพ บริการด้วยใจ จากใจจริง