บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน

เที่ยว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน
8,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

พระธาตุเมืองนคร - หอพระพุทธสิหิงค์ - บ้านหนังตะลุง - วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์ - สะพานแห่งความสุข - วังเจ้าเมืองพัทลุง
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง - คอนโดรังนกปากพนัง - แหลมตะลุมพุก - วัดเจดีย์ - พระบรมธาตุไชยา

EKT-178-560

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
 • 18.30

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

 • 19.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง
  บริการอาหารกล่อง ขนมปัง น้ำผลไม้ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ และเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนบนรถ

วันที่ 2 พระธาตุเมืองนคร-พระแอด-พระพุทธสิหิงค์-กำแพงเมืองเก่า-บ้านหนังตะลุง-วัดธาตุน้อย-หมู่บ้านคีรีวงศ์
 • 06.00

  รุ่งอรุณตอนเช้าที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2)ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30

  นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในเมือง นครศรีธรรมราช นำท่านสู่ วัดมหาพระธาตุ วรมหาวิหาร นำท่านกราบสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชมาช้านาน หรือที่เรียกว่า “พระธาตุทองคำ” จากนั้นนำท่านสู่ วิหารพระกัจจายนะ มหาเถระ หรือวิหารพระแอด ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไว้ขอพรเช่นกัน 

 • 10.00

  นำท่านชม หอพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของนครศรีธรรมราช มี 3 องค์ในประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และนครศรธรรมราช

 • 10.30

  นำท่านชม กำแพงเมืองเก่า กำแพงที่ปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก ที่ถูกบูรณะเป็นอนุสรณ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอิสระ

 • 11.00

  เดินทางสู่ บ้านหนังตะลุง คุณลุงสุชาติ ศิลปินหนังตะลุงคนสำคัญของชาวนคร ผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2539 ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน โดยได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่จากพระกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชการที่ ๙) ที่ทรงขอบใจที่รักษาศิลปะการแกะหนังตะลุงเมื่อคราวแสดงหนังตะลุงถวาย และให้ท่านเลือกซื้อหนังตะลุงเป็นของฝากของที่ระลึก

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร ลิ้มรสขนมจีนเมืองคอน อร่อยแบบวิถีใต้

 • 13.30

  นำท่านเดินทางสู่ อ.ช้างกลาง นำท่านสู่ วัดธาตุน้อย กราบสักการะ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หรือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ ตำนานศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยสูญสิ้นศรัทธา ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือ ศรัทธาพ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น 

 • 15.30

  นำท่านสู่ หมู่บ้านคีรีวงศ์ สัมผัสหัวใจแห่งการอนุรักษ์ที่น่ายกย่อง แห่งเทือกเขาหลวง ที่ได้ชื่อว่า อากาศดีที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน ต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติพร้อมจุดสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยม คือ ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณ์ผ้ามัดย้อมเป็นของฝากของขวัญ

 • 17.00

  เดินทางกลับสู่ตัวเมือง นครศรีธรรมราช เข้าสูที่พัก พักผ่อนจนถึงเวลานัดหมาย

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร

 • 19.00

  นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน

วันที่ 3 นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สะพานแห่งความสุข-วังเจ้าเมืองพัทลุง-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-แหลมตะลุมพุก
 • 07.00

  ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง

 • 10.00

  เดินทางถึง จังหวัดพัทลุง นำท่านชมทัศนียภาพของ ทะเลน้อย บนสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ สะพานแห่งความสุข ที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของประเทศ เขาเล่าว่า...ที่นี่เป็นสะพานที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข เพราะสองข้างคือภาพอันงดงามของวิถีธรรมชาติอันมบูรณ์และเรียบง่าย วิวสวยๆของทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา วิถีชีวิตควายน้ำ และนกนานาพันธุ์ แค่ได้เห็นและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด จะช่วยฟอกความรู้สึกที่เหนื่อยล้า ให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุข

 • 10.30

  เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพัทลุง นำท่านเที่ยวชม วังเจ้าเมืองพัทลุง “วังเก่าวังใหม่” เดิมเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยูส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สร้างในสมัยของพระยาพัทลุง(น้อย จันทโรจน์วงศ์) ต่อมาได้ตกทอดมาถึงลูกหลาน ส่วนวังใหม่สร้างขึ้น พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักรวิชิตพิพิธภักดี(เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงคนต่อมา ปัจจุบันวังนี้ทายาทตระกูล "จันทโรจวงศ์" ได้มอบให้เป็นสมบัติของชาติ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

 • 13.00

  เดินทางสู่ อ.ปากพนัง

 • 15.30

  นำท่านเข้าชม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) นำท่านชม ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็ม และน้ำแล้ง นำท่านชม พระตำหนักประทับแรม ที่เกิดจากความร่วมมือของราษฎรที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับทรงงาน  

 • 16.30

  นำท่านชม คอนโดรังนก ที่ปากพนัง แหล่งอาศัยของนกนางแอ่นที่สร้างเป็นคอนโด เพื่อให้นกนางแอ่นมาทำรัง แล้วเก็บรังนกขาย สร้างรายได้เป็นอย่างมาก

 • 17.00

  นำท่านสู่ แหลมตะลุมพุก ให้ท่านได้ย้อนเหตุการณ์ที่เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2505 ในวันนี้เป็นจุดท่องเที่ยว ให้ท่านได้ชมบรรยากาศท้องทะเลกว้างไกล พักผ่อนเดินเล่นริมทะเล จนถึงเวลานัดหมาย

 • 18.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร

 • 20.00

  นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 4 นครศรีธรรมราช-ไอ้ไข่วัดเจดีย์-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รุ่งอรุณที่สดใสยามเช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  อำลาที่พัก เดินทางสู่ อ.สิชล

 • 09.30

  นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ วัดเก่าแก่และรกร้างของนครศรีธรรมราช และได้มีการบูรณะใหม่เมื่อปี 2500 และเป็นที่ประดิษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง ภายในวัดยังมี ไอ้ไข่วัดเจดีย์

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ อ.ไชยา

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำท่านกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ สุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยา เป็นพุทธเจดีย์สมัยศรีวิชัยสร้างตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรื่อง และ นมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค์ ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง แล้วเดินทางสู่ หัวหิน

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร อำเภอหัวหิน

 • 19.30

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

 • 23.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์         อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ