บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ต๊ะต่อนยอน…นครเชียงใหม่ 4วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ ต๊ะต่อนยอน…นครเชียงใหม่ 4วัน 2คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • เยือนพระธาตุดอยสุเทพปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่
 • ขอพรหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำ
 • ชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับที่พระธาตุลำปางหลวง
 • ถ่ายรูปชิคๆที่ Jungle de cafe ชมวิว sky walk ดอยม่อนแจ่ม
 • ชมวิวทุ่งนาป่าเขาที่ห้วยตึงเฒ่า
 • ถนนคนเดินท่าแพและวัวลาย
EKT-037-686

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน
 • 20.30

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน

 • 22.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เชียงใหม่ - ร้านโกเหน่ง – พระธาตุดอยคำ – วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) – พระธาตุดอยสุเทพ – ถนนคนเดินวัวลาย
 • เช้า

  เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นเดินทางสู่ร้านโกเหน่ง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว

  จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) วัดเก่าแก่ สไตล์ล้านนาแท้ๆ สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ เป็นต้นแบบ ในการออกแบบหอคำหลวงซึ่งตั้งอยู่กลางอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย วัดแห่งนี้นิยมใช้เป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง

 • เที่ยง

  อาหารกลางวัน  ณ ร้านมีนา มีข้าว

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม อีกด้วย และตรงบันไดทางขึ้นวัดจะเต็มไปด้วยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ

  ท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินชิม ช้อป แชะ แวะเที่ยว ที่นี่มีสินค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมืองพวกเครื่องเงิน และนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วย ของอร่อย น่าทานมากมาย มีร้านน้ำ ร้านขนม ร้านของกินเล่น แซมไปกับบรรดาร้านค้าเต็มสองข้างถนน อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ห้วยตึงเฒ่า – ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่มSky Walk – Jungle de Café – วัดอุโมงค์ – วัดพระสิงห์ – ถนนคนเดินท่าแพ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คเด็ดๆ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านไปชมอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ 700 ปีที่มีความแปลกแบบที่ไม่สามารถพบเห็นได้จากวัดทั่วไป ณ วัดอุโมงค์ โดยความแปลกจะอยู่ที่อุโมงค์ที่อยู่ใต้เจดีย์องค์ใหญ่เป็นกำแพงที่หลายช่องสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในอุโมงค์ เต็มไปด้วยร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม และประติมากรรมที่สำคัญ มุมถ่ายรูปสวยสมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของเชียงใหม่อีกหนึ่งที่และยังเป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรงอีกด้วย จากนั้นไปช้อปปิ้งยามค่ำคืนกันต่อ ที่ถนนคนเดินท่าแพ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4 ซื้อของฝากตลาดวโรรส – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางไปซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ อิสระให้ท่านซื้อของฝากลับเช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ของที่ขึ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั่ว หลังจากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  หลังทานอาหารกลางวันเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

                     ถึงกรุงเทพฯประมาณ 21.00 น. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ