บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดชิลล์ เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดชิลล์ เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
6,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดพระธาตุดอยคำ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ร้านกาแฟต้นไม้ยักษ์ – บ้านแม่กำปอง - ฮิโนกิแลนด์ –สวนอินทผาลัมโกหลัก
วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน –ร้านกาแฟไม้เฮือน ๖๐ - วัดอุโมงค์ – ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย – กาดต้นพยอม

 

 

EKT-152-730

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
 • 18.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ (กรณีกรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ไปรับถึงหน้าบ้านท่าน) โดยมี เจ้าหน้าที่   

 • 19.00

  พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal”

 • ค่ำ

  บริการอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ 

วันที่ 2 วัดพระธาตุดอยคำ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ร้านกาแฟต้นไม้ยักษ์ – บ้านแม่กำปอง
 • 06.00

  เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ นำคณะ Check In เก็บสัมภาระทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของที่พัก นำท่านชม  วัดพระธาตุดอยคำ วัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี  วัดพระธาตุดอยคำ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร

   

  สักการะหลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จ

   

  นำเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ครั้งแรกมักจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลาเผาผักสด

 • บ่าย

  เดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ร้านอาหาร

วันที่ 3 ฮิโนกิแลนด์ –สวนอินทผาลัมโกหลัก – วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน –ร้านกาแฟไม้เฮือน ๖๐
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ อ.ไชยปราการ ชมอาณาจักรไม้สนหอมแห่งแรกของไทย ฮิโนกิแลนด์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสุด อลังการจากญี่ปุ่น ทั้งปราสาท สิ่งก่อสร้างสระน้ำ สวนเซ็น เสาโทริอินับร้อยต้นแบบญี่ปุ่นบนพื้นที่กว่า 83 ไร่ มาไว้ด้วย จากนั้นนำชมสวนอินทผลัม บ้านโกหลัก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมที่แรกของประเทศไทยที่จดสิทธิบัตรปลูกกว่า 750 ต้น ที่ให้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อยและแปรรูปให้เป็นน้ำอินทผลัมได้อีกด้วย

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตาอลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท แวะ ร้านกาแฟไม้เฮือน ๖๐ ร้านกาแฟยอดนิยมร่มรื่นที่มีสวนดอกไม้ ที่มีพื้นที่กว่า 4 ไร่ พื้นที่มีขนาดใหญ่ มีเรือนไม้ อีกทั้งยังมีสีเขียว จากต้นไม้หลากหลายชนิดรายล้อมที่นี่ ไว้ ทำให้ บรรยากาศดูสดชื่น เย็นสบาย สบายตา เรียกได้ว่าเป็นการทานอาหาร จิบกาแฟ ภายใต้บรรยากาศล้านนากลางธรรมชาติ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 วัดอุโมงค์ – ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย – กาดต้นพยอม – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสานากรรมฐาน กำแพงภายในและใต้พระเจดีย์  ศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่องทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์ จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย ร้านกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิตวิวหลักล้าน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่นๆ และของฝากอีกมากมาย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร จ.ตาก

 • 23.00

  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ